අපව අමතන්න

සීමාසහිත ෂැංහයි හුයිෂෝ කාර්මික සමාගම.

ලිපිනය

කාමර 1103, ගොඩනැගිල්ල බී, බෝලොන්ග් චතුරශ්‍රය, අංක 590, හුජින් පාර , කිංපූ, ෂැංහයි, චීනය. 201170

විද්යුත් තැපෑල

ෆැක්ස්

+ 86-21-5985 7773